Partneri INSiGHTS diskutovali na tému marketing trvalo udrža

Partneri INSiGHTS diskutovali na tému marketing trvalo udržateľného cestovného ruchu a integrované systémy manažmentu

​​

Stretnutie SCOM a tematické stretnutie partnerov v Komárne, Slovensko

Partnerské strany z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska sa stretli na 5. zasadnutí riadiaceho výboru (SCOM) a na 7. tematickom stretnutí, ktoré sa konalo 22. - 23. novembra 2018 v Komárne. Hostiteľom stretnutia bol vedúci partner projektu EZÚS Pons Danubii.

Partneri sa zišli vo štvrtok ráno v reštaurácii Kortina, ktorá sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch starobylého opevnenia v Komárne. Účastníkov privítal Zoltán Bara z EZÚS Danubii. Po jeho privítacej reči nasledovala krátka prezentácia mesta Komárno a práce EZÚS Pons Danubii v meste a regióne. Po úvodných slovách nasledovala diskusia o otázkach manažmentu projektov a postupe v realizácii pracovných balíkov. Partneri projektu boli informovaní o doterajšej realizácii projektu a pripomenuli si dôležité podrobnosti týkajúce sa podávania správ za posledné obdobia. Zúčastnení partneri zároveň prezentovali svoje akcie a plány v rámci podujatí Tour & Picnic, Michael Meyer z CEEwebu a Prof. Ulrike Pröbstl-Haider z univerzity BOKU vo Viedni prezentovali odborné publikácie o výsledkoch projektu, Eva Vovk z Vývojového centra v Slovinsku predstavila návrh pracovnej verzie projektového videa.  Po obede stretnutie pokračovalo budovaním stratégie a diskusiou o propagácii a marketingu trvalo udržateľného cestovného ruchu, o inteligentných nástrojoch a metódach koordinovanej udržateľnosti v súvislosti so zelenými cestami (greenways) a integrovanými systémami riadenia.

Prvý deň stretnutia bol ukončený prehliadkou mesta s turistickým sprievodcom spojenej s návštevou pevnosti. Účastníci mali možnosť pozrieť si dobre zachovaný pevnostný systém, jednotlivé časti opevnenia a hlavné historické pamiatky mesta Komárno symbolizujúce silu a slávu tohto historicky významného mesta. Pevnostný systém tvorí Stará a Nová pevnosť na sútoku rieky Dunaj a Váh a opevnenie s baštami palatínskej línie na ochranu mesta zo západu. Po prehliadke pevnosti sa partneri presunuli na Nádvorie Európy. Nádvorie s unikátnou architektonickou štylistikou je navrhnuté tak, aby jednotlivé budovy prezentovali architektúru typickú pre členské štáty Európskej únie. Uprostred nádvoria Európy stojí funkčná kópia pôvodnej studne, ktorá stála na námestí až do roku 1878. Na prechádzke mestom sa partneri pozastavili aj pred sochami známych rodákov mesta Komárno, ako je slávny hudobný skladateľ Franz Lehár a svetoznámy maďarský romantický spisovateľ a novelista Mór Jókai, spoznali niektoré podrobnosti o ich živote, tvorbe a o ich význame pre samotné mesto.

V piatok sa partneri znovu stretli v reštaurácii Kortina a diskutovali o pilotných akčných plánoch. Na úvod si účastníci urobili prehľad o implementácii pilotných akčných plánov. Potom partneri prezentovali svoje pilotné aktivity a stav ich realizácie. Ako súčasť prezentácií pilotných akčných plánov prezentovali hostitelia pomocou virtuálnej reality prehliadku tej istej pevnosti, ktorú účastníci navštívili v predchádzajúci deň. Partneri mali možnosť vyskúšať si VR prechádzku pevnosťou (virtual reality tour) a zistiť, ako pevnosť vyzerala v dávnejších obdobiach, kým bola ešte plne funkčná. Partneri oficiálne uzavreli stretnutie prezentáciou aktivít plánovaných v nasledujúcich mesiacoch.

Posledné multilaterálne stretnutie sa uskutoční v Litiji a Šmartno pri Litiji v Slovinsku koncom mája 2019.