Kerékpár
Munka
WebTV
Pons Danubii bemutatkozó
EGTC
Komárno
Komárno

História

Komárno, ležiace pri sútoku Dunaja a Váhu v nadmorskej výške 108-115 m, je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. Jeho územie bolo od staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Keltovia, neskôr nablízku Rimania, ktorí na pravom brehu Dunaja vybudovali vojenský tábor a mesto Brigetio a naproti, na severnom brehu rieky jeho opevnené predmostie Celemantiu.

Komárom
Komárom

História

Historické mesto Komárom leží v severozápadnom Maďarsku, na pravom brehu Dunaja, na hranici so Slovenskom. Je významným riečnym prístavom. V časoch Rímskej ríše tvoril Dunaj (Ister) hranicu (limes) impéria. Na území dnešného mesta Komárom na pravom brehu Dunaja sa rozprestieralo mesto Brigetio s castrom.

Kisbér
Kisbér

História

Kisbér je okresné mesto v severnom Maďarsku v župe Komárom-Esztergom, vzdialené je od Komárna 26 km. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1277. Leží pri vchode pohorí Bakony a Vértes, preto sa mesto nazýva aj bránou Bakonyu.

Hurbanovo
Hurbanovo

História

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, pri sútoku riek Žitavy a Nitry. Najstaršia zmienka pod názvom possesio "Gyalla" pochádza už z roku 1357.

Tata
Tata

História

Tata sa nachádza v severozápadnej časti krajiny na brehu dvoch  jazier, Starého jazera a Malého jazera. Tata je historicky bohaté mesto. Archeologické náleziská ukazujú už osídlenia Rimanmi. Od 14. storočí sa mesto stalo významným, najmä vďaka Starému hradu.

 

Kolárovo
Kolárovo

História

Mesto Kolárovo (Gúta) leží v Podunajskej nížine pri sútoku Váhu s Malým Dunajom.  Obec sa spomína od roku 1268 a počas svojej existencie nekoľkokrát zmenila názov (Stará Gúta, Veľká Gúta, Malá Gúta). Obec sa od roku 1551 vyvýjala ako opevnené trhové mestečko s jarmočným právom.