INNOCENTRE

INNOCENTRE (Komplexné inovačné centrum pre automobilové a technologické spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie v regióne Pons Danubii - NOVUM DANUVIUM) - SKHU/1802/3.1/017

Termín realizáce projektu: 01.09.2021 – 31.08.2023

Rozpočet projektu: 1 495 284,00 EUR

Podpora z EFRR: 1 270 991,40 EUR

Projektoví partneri:

Vedúci partner: EZÚS Pons Danubii (Slovensko)

Rozpočet vedúceho partnera: 1 423 350,00 EUR

Podpora z EFRR: 1 209 847,50 EUR

Vlastné zdroje: 71 167,50 EUR

Výška národného spolufinancovania: 142 335,00 EUR

Projektový partner: Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (Magyarország)

Rozpočet projektového partnera: 71 934,00 EUR

Podpora z EFRR: 61 143,90 EUR

Vlastné zdroje: 3 596,70 EUR

Výška národného spolufinancovania: 7 193, 40 EUR

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť inovačné centrum v Komárne (INNOCENTRUM), ktoré poskytne dostupné kreatívne prostredie podporujúce miestne podniky (vrátane malých a stredných podnikov) a ich siete (vrátane špecifických oblastí, ako sú start-upy, remeselníci atď.), odborníkov, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov.

INNOCENTRUM vytvorí EZUS Pons Danubii v spolupráci s Nadáciou Kopint. Pons Danubii bude zodpovedné za výstavbu INNOCENTRA a jeho ďalšiu prevádzku a údržbu. Nadácia Kopint uskutoční prieskum v dotknutej geografickej oblasti (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér a Veszprém v Maďarsku a Nitriansky samosprávny kraj na Slovensku), aby otestovala, či služby, ktoré budú ponúkané v rámci INNOCENTRA budú akceptované jeho potenciálnymi používateľmi a pokúsi sa identifikovať ich konkrétne potreby. Na základe výsledkov a zistení prieskumu budú do INNOCENTRA v Komárne zavedené služby, ktoré zodpovedajú potrebám miestnych podnikateľov - potenciálnych používateľov INNOCENTRA.

V rámci INNOCENTRA bude vytvorený inkubačný a coworkingový priestor, FabLab, laboratórium virtuálnej reality a priestor pre profesionálne podujatia. INNOCENTRUM sa bude využívať aj ako zariadenie pre duálne vzdelávanie študentov stredných odborných škôl v regióne.

Očakáva sa, že implementácia projektu priláka do oblasti ďalšie investície a aktivity s vyššou pridanou hodnotou, najmä v automobilovom a technologickom priemysle, a ďalej podporí aktivity duálneho vzdelávania, zamestnanosť a udržanie absolventov terciárneho vzdelávania v regióne.

www.skhu.eu

Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.