Tata

Tata

Tata sa nachádza severnej časti Dunántúl, vedľa dialnici M1 čo spája Wieden a Budapest, a 8 km od krajského mesta Tatabánya. Mesto, ktoré má 24 tisíc obyvateľov a má bohatú mynulosť, sa nachádza západnej časti pohoria Gerecse, a objatí pohoria Vértes. Priaznivé prírodné podmienky už od prehistorických čias dali možnosť v regióne na bývanie. Barbari pravdepodobne vďaka teplej pramene sa tu ustali.

Neskôr expanzia rímskej ríše, a založenie kláštora v ranného stredoveku určite zohrávalo pri lámaní prameňov – ktorý v druhej polovici 20. storocia po smutnej „zmiznutie” opäť sa prejavujú v niektorých časti mesta. Hrad, ktorý je pre Tata najvyšším hrdosťom, stavali druhej časti 14. storočia a zámok stává na skaly obklopeny vodou a močiarmi. Od roku 1397 sa stal královným majetkom, potom vo veku Zsigmond Luxemburgi a Mátyás Hunyadi žil rozkvet, ako kráľovská vila a Lov. Hrad počas tureckej panovania, od 16. storocia sa stalo časti pohraničným hradom, a počas bojov viackrát zmenil majitela. V roku 1704 Rákócziho kuruc vojaci chytili pre seba – prvda, že len na krátky čas.

Potom rodina baron Krapf boli držitelia okolitých pozemkov. Od nich kúpil panstvo v roku 1727 baron galánthské József Esterházy kto bol sudcom krajiny – to bol otvorenie novej kapitoly v historii Tata. Esterházy významne prispel ku vzostupu mesta – aj Tatovi dnešného vývoja barokového obrazu. Ich doby prešlo v priebehu – okrem iného – keď dali Öreg-tó (Staré jazero) lovitelné a na regulovanie zátoka- kanálové-cievné sieti, ktoré dodávajú energiu pre tatovské vodné mlyny. 19. storočie priniesol do mesta významný priemyselný rozvoj. Začiatocný impulz dal pre mestské hosti železničná trať ktorý spájá Tatu s Budapesťou a Komáromom. Dalšieho rozvoja pomohol že Tata a Tóváros v roku 1938 sa spojili. Medzi 1945 a 1990 významne vrástol počet obyvateľov vďaka tomu, že tu stanovali verejné spoločnosti. Tiez významne zmenil mestská tradičná architektúra a štruktúra dopravy.

Po roku 1990 sa rozdelenie a privatizácie verejných podnikov samé nové malé a stredné podniky vytvorili v meste. Dnes najšpecifickejším ekonomickým činnostiam sú chladiarenský priemysel, stavebný priemysel, chemycký priemysel, preprava a iné služby. V roku 2002 v juhozápadnej okraji mesta založili 110 ha Tatovský Priemyselný a Logystický park, ktorý vďaka dobrému umiestenia a rozvíjateľnej infraštruktúry, vhodný je na osadu nezávislých výrobných-, sluzobných- alebo dodávatelských firiem. Tata je nielen ekonomické, ale aj duchovné centrum pre okolie: 4 základným, 6 sekundárným a 3 umeleckým školom je reálne školské mesto. Može sa pochváliť množstvom atrakcií: taký je napríklad čo je na pobreží Öreg-tó, palác Esterhazy, na námestí Kossuth kostol Szent Kereszt, na namestí Országgyűlés nájdené Harangláb, a okolo Cseke-jazero je Angolkert. Od roku 1985 administratívno patriace Tate botanická záhrada sa nachádza na hranici Agostyán, čo je skutočný klenot krajiny Gerecse. Mesto každý rok čaká turistov farebným programom. Júni Tatai Sokadalom a Víz, Zene, Virág Fesztivál, a augusta Minimarathon ulicné bežecký súťaž a Tatai Barokk Fesztivál, a októbra Öreg-tavi Nagy Halászat a novembri Vadlúd Sokadalom, všetci sú veľkým príležitostom na spoznanie Tate prírodné a človekom-vyrobené krásy. Tata je vždy obnovitelné, neustále sa rozvíjajúce mesto. Hospodársky a socialny pokrok v roku 2008 bol vyrobené, ktorý bol pomenovaný o Magyary Zoltán, kto bol slávnym správnym vedcom, označuje dlhodoby plán.