Hurbanovo

Hurbanovo

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, pri sútoku riek Žitavy a Nitry. Prvá písomná zmienka s názvom possesio "Gyalla" pochádza z roku 1357.
 
Mesto má poľnohospodársky charakter. Má sedem miestnych častí: Hurbanovo, Bohatá, Zelený Háj, Nová Trstená, Konkoľ, Holanovo, Vík, ktoré ležia v katastrálnych územiach Hurbanovo a Bohatá. Nachádzajú sa tu mnohé historické pamiatky: katolícky kostol sv. Ladislava, kostol reformovanej cirkvi, klasicistická kúria, poľovnícky zámok, katolícky kostol sv. Anny.
 
Medzi chránené pamiatky patrí historický park v okolí observatória a hvezdárne a dva historické parky v Bohatej. Nachádza sa tu Mestské kultúrne stredisko, Centrum voľného času, rôzne kluby, športové zariadenia a tenisové dvorce s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia. Mesto úspešne reprezentujú Slovenská ústredná hvezdáreň a Hydrometeorologický ústav, podniky Pivovar Zlatý bažant a. s., Namex s. r. o., Terbo s. r. o., Joalko a Jatka Hurbanovo s. r. o., Nuritech.