Kontakty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným

Adresa:
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno
P. O. Box 106

Kancelária Pons Danubii:
Františkánov 22
Komárno 945 01

Tel.: +421 905 160 932

E-mail: office@ponsdanubii.eu