Komárom

Komárom

Historické mesto Komárom leží v severozápadnom Maďarsku, na pravom brehu Dunaja, na hranici so Slovenskom. Je významným riečnym prístavom, ako aj cestným a železničným hraničným priechodom na Slovensko. So slovenským Komárnom ho spája Alžbetin most.Mesto Komárno bolo vybudované, aby počas dvetisíc rokov slúžilo ako brána na oboch brehoch Dunaja. V časoch Rímskej ríše tvoril Dunaj (Ister) hranicu (limes) impéria. Na území dnešného mesta Komárom na pravom brehu Dunaja sa rozprestieralo mesto Brigetio s castrom, úlohou ktorého bola ochrana hraníc.
Dnešné Komárom sa pôvodne nazývalo Újszőny a bolo predmestím samotného historického mesta Komárno, ležiaceho na ľavom brehu Dunaja. V roku 1892 bolo spojené cez Dunaj mostom s Komárnom a v roku 1896 sa stalo jeho súčasťou. Koncom roka 1918 bolo rozdelené štátnou hranicou. Je hospodárskym a kultúrnym, a turistickým centrom regiónu a rodiskom svetoznámeho Móra Jókaiho, jedného z najväčším umelcov maďarskej literatúry.
Pevnosť Monostor ležiaca na brehu Dunaja, nazývaná tiež „dunajský Gibraltár” je najväčšia novodobá pevnosť v strednej Európe. Mala za úloha zabezpečiť bezpečnosť lodnej prepravy na Dunaji a ochranu cesty z Budapesti do Viedne. Bola postavená na príkaz Františka I. v rokoch 1850 až 1871. Komplex sa skladá sa z niekoľkých vzájomne prepojených budov s asi 640 miestnosťami. Pevnosť bola navrhnutá podľa najmodernejších vojenských architektonických plánov svoje doby. Zložitý systém stavieb, priekop a bášt tvorí 30 000 m2 podzemných priestorov, steny pevnosti sú 1 až 2 m široké. Najvyššou budovou je veliteľská veža s 78 strieľňami. Je postavená z tehál, obložená vápencom. Kamenné rámy strieľní a schody sú vyrezané z červeného mramoru.. Pevnosť je prístupná verejnosti, organizujú sa tu výstavy, expozície a rôzne podujatia.
Pevnosť Igmánd predstavuje najmladší a najmodernejší prvok pevnostného systému Komáromu a je neoddeliteľnou súčasťou nového opevnenia. Vybudovali ho v rokoch 1871 - 1877 na zabezpečenie pevnosti pred útokom z juhu. Pevnosť predstavuje vrchol fortifikačnej architektúry pred zavedením ocele a betónu. Jeho dokončenie v roku 1877 sa považuje za zavŕšenie výstavby komárňanskej pevnosti.
Pevnosť Hviezda /Csillag erőd/ - na ruinách castrumu bol vybudovaný v stredoveku hrad, na mieste ktorého stojí dnešná 4 cípa hviezdicová pevnosť (Csillag erőd). Dešnú podobu získala prestavbou v rokoch 1850-1870.Od ostatných pevností sa odlišuje tým, že ju nechránili strelné otvory, ale dookola široká vodná priekopa.
Kaštieľ Gyürky bol postavený pred 1. svetovou vojnou v neobarokom štýle, do roku 1945 bol majetkom grófskej rodiny Gyürky. V súčasnosti funguje ako mestská nemocnica. V jeho chránenom parku rastú aj botanické zriedkavosti.
Výstava maďarského historického námorníctva je jedinou námorníckou zbierkou v krajine. Obdobie 1930- tych rokov, kedy sa spustila námorná doprava – Dunaj, pripomínajú uniformy, námornícke spomienkové predmety a rôzne makety.
Lapidárium Brigetionense /rímske lapidárium/ - v múzeu sú vystavené náhrobky, sarkofágy, reliéfy, oltárne kamene, a stavebné profily pochádzajúce z rímskych čias.
Múzeum Klapka György - mestské múzeum bolo otvorené v roku 1996 a návštevníkom predstavuje artefakty z rímskeho obdobia a historickú vojenskú zbierka z čias fungovania pevnostného systému.
Obľúbeným cieľom návštevníkov prichádzajúcich do mesta je termálne kúpalisko, rozprestierajúci sa na ploche 2,5 hektároch. Areál ponúka 8 bazénov s rôznymi teplotami , detské ihrisko, pieskovisko a rôzne atrakcie. Kúpalisko je svojou vybavenosťou vhodné aj pre ľudí s obmedzenými pohybovými schopnosťami. Termálna voda sa úspešne využíva na liečenie degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov, na chirurgicko-ortopedické ochorenia, niektoré gynekologické ochorenia a ako pooperačná rehalibitácia.
WF Park voľného času v časti Szőny - na ploche 35 hektárov ponúka veľa možností na strávenie voľného času . V letných mesiacoch osvieženie ponúkaj5 bazénov a 36 metrov dlhá kĺzačka. V areáli je možnosť bývať v drevených domčekoch , kempovať v stanoch alebo v karavanoch. V parku je aj niekoľko športovích ihrísk / basketbal, volejbal, futbal, pin-pong./ K parku patrí aj jazero, s možnosťou člnkovania a rybolovu.