Insights

INSiGHTS - Integrované pomalé, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu

Trvanie projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Program: Dunajský nadnárodný program

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným (Slovensko)

Partnerské krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovínsko, Srbsko

logo projektu INSiGHTS
 

Environmentálne šetrný a zdravý turizmus? Tá správna cesta!

Ako urobiť regióny príťažlivejším pre turistov zdravým a environmentálne šetrným spôsobom?

Projekt INSiGHTS hľadá odpoveď na túto otázku rozvojom stratégií cestovného ruchu, ktoré nie len urobia regióny príťažlivejším pre turistov, ale tiež chránia ich prírodné a kultúrne zdroje. Všetky regióny v projekte majú výnimočné prírodné a kultúrne zdroje, zároveň majú veľký potenciál súvisiaci s rýchlo rozvíjajúcim rekreačným trendom pomalého, zeleného a zdravého cestovného ruchu.

Aké sú dlhodobé ciele projektu?

Hlavným výsledkom projektu bude vypracovanie osem integrovaných stratégií udržateľného cestovného ruchu, aplikovateľných vo všetkých podunajských regiónoch.

Aké sú krátkodobé ciele projektu?

 • Systém inteligentných kariet
 • Balíky cestovného ruchu
 • Aplikácia pre plánovanie trasy
 • Nové služby cestovného ruchu súvisiace s ekologickým vzdelávaním, ktoré povzbudzujú ľudí k environmentálnemu spôsobu života
 • Sieť pomalého turizmu ponúkajúca rekreačné programy
 • Ekoturistický model pre mestské oblasti

Partneri projektu:

 • Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovakia), vedúci partner
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)
 • Institute for Tourism (Croatia)
 • CEEweb for Biodiversity (Hungary)
 • Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovenia)
 • Harghita County Council (Romania)
 • Zala County Government (Hungary)
 • Local Action Group “Central Istria” (Croatia)
 • Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises (Bulgaria)
 • Donautal-Aktiv e.V. (Germany)
 • Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje (Serbia)
 • Plovdiv District Administration (Bulgaria)
 • Istrian Region – Administrative Department for Tourism (Croatia)
 • Komárom-Esztergom County (Hungary)

Viac informácií: www.interreg-danube.eu/insights

Facebook: fb.me/InsightsDanube

Twitter: twitter.com/INSiGHTS_Danube

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)