NOVUM DANUVIUM CCP

 

NOVUM DANUVIUM CCP

Kód projektu: SKHU/1802/3.1/014

Doba trvania: 01.01.2020-31.08.2023

Rozpočet: 152,956.82  €

Rozpočet ERDF: 130,013.29 €

Súčasný projekt obsahuje koordinačné a komunikačné činnosti troch projektov vypracované v rámci NOVUM DANUVIUM TAPE, predstavujúci komplexný inovačný program pre vytvorenie nových pracovných miest v regióne Pons Danubii. Vzhľadom k tomu, že oblasť je obklopená automobilovými  závodmi čeliace zásadným zmenám paradigmy vďaka rýchlemu technologickému pokroku, miestni dodávatelia musia aktívne reagovať na meniace sa potreby, rýchlo zacieliť trhové medzery s novo vyvinutými službami/produktmi a dosiahnuť kritické množstvo.

Projekty NOVUM DANUVIUM zavedú nekonvenčné opatrenia na vytváranie pracovných miest v oblasti, kde celková nezamestnanosť je nízka a problémy na trhu práce vznikajú v nikách, ako nezamestnanosť mládeže, vonkajšie dochádzanie, aktivity s nízkou pridanou hodnotou a obmedzená cezhraničná hospodárska interakcia:

#1 AUTOTECH INFRA: Zriadenie laboratória Tata Innovation Lab, zdieľaného rozvojového prostredia pre regionálne MSP, vybavené modernými strojmi na prototypovanie v sektore metalurgie. Spustenie platformy Virtual Technology Studio, mobilného demonštračného a vývojového prostredia, s cieľom zaviesť pokročilé riešenia v oblasti IKT a školení.

#2 WORKFORCE PIPELINE: Implementácia kompletného rámca služieb na kariérové poradenstvo ponúkaného absolventom odborného a terciárneho vzdelávania, zaistenie budúcej pracovnej sily v regionálnom automobilovom a technologickom priemysle. Vytvorenie workshopu Tata Dual Education Workshop, miesto konania nového stážového programu, materiálnej analýzy a ďalšie demonštračné zariadenia.

#3 INNOCENTRE: Implementácia Inovačného Centra v Komárne: multifunkčný priestor, obsahujúci praktické dielne s technologicky najnovším vybavením, miesta na organizáciu  stretnutí, kurzov a výstav, a inkubačné kancelárie pre začínajúce technologické firmy.

Súvisiaci akciový plán: Komplexný inovativný program pre vytváranie pracovných pozícií v regióne Pons Danubii

www.skhu.eu 

Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.