Cyklotrasy v regióne

Cyklotrasy v regióne

 

 

 

 

Budovanie cyklotrás začalo v regióne Pons Danubii len pred niekoľkými rokmi, avšak rok 2014 prináša skutočný skok v priebehu udalostí. V tomto roku sa môže dĺžka cyklotrás rozrásť o celých 40 kilometrov. Rozvíjajú sa mestá na oboch stranách Dunaja, maďarská vláda dokonca vyzdvihla budovanie cyklotrás na úroveň prioritného vládneho programu.

Prvou väčšou investíciou v Komárne bolo vybudovanie cyklotrasy na Alžbetinom ostrove, ktorú odovzdali do užívania v roku 2009. Sumu 152 tisíc eur na vybudovanie tejto trasy pokrylo mesto z vlastných zdrojov a vznikol tak 2 km dlhý úsek pre cyklistov. Cesta vedie popri povodňovej hrádzi – sčasti ako súčasť hrádze, sčasti mimo nej. Hodnota tohto, aj v súčasnosti hojne využívaného úseku môže vzrásť po vybudovaní nového mosta cez Dunaj, ktorý už ráta s cyklistami, a podobne dôležité by bolo rozšírenie cyklotrasy smerom na Novú Stráž.

Ďalšie, už väčšie sústo bolo realizované s finančnou podporou európskych zdrojov. Vedúcu úlohu aj v tomto prípade zohralo mesto Komárno. V novembri 2010 odovzdali do užívania rozšírenie cyklotrasy, v rámci ktorej vybudovali 7,03 kilometrov dlhý úsek na brehu rieky Váh a Mŕtveho ramena Váhu, ďalších 1,33 kilometrov dlhý úsek vybudovali okolo Monoštorskej pevnosti. Plánované náklady na maďarskej strane činili vyše 425 tisíc eur, na slovenskej strane hovorili plány o sume 1,427 tisíc eur. Počas verejného obstarávania ušetrili 300 tisíc eur, celková suma investície tak činila namiesto pôvodných 1,852 tisíc eur celkom len 1,546 tisíc eur. Náklady investície boli pokryté 5%-nou spoluúčasťou mesta, 10%-nou štátnou dotáciou a 85% nákladov financovali z európskych zdrojov.

Rozšírenie úseku cyklotrasy na vážskom brehu naplánovala samospráva už v čase odovzdania spomenutého úseku do užívania, vybudovaná bude v lete roku 2014. Projekt cyklotrasy Komárno-Kolárovo (HUSK/1101/2.3.1/0239) vypracovalo už EGTC Pons Danubii spájajúce 7 samosprávy, ktorého partnerom bola spoločnosť Monostori Erőd Kft. Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu s Kolárovom má dĺžku 17,324 km, a v Komárome bude okolo pevností vybudovaná 2,2 km dlhá trasa. Z európskych zdrojov, z balíka na podporu cezhraničnej spolupráce bude financovaných až 85 percent investície o celkovej hodnote 2,6 miliónov eur. Desať percent sumy činí štátna dotácia a samosprávy z vlastných zdrojov prispejú 5 percentami. Podpísanie zmluvy a verejné obstarávanie prebehlo na jar roku 2014. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Strabag vykoná v zmysle zmluvy prácu v priebehu 30 dní, ktorá musí byť zrealizovaná najneskôr do augusta.

Vybudovanie cyklotrasy medzi Komárnom a obcou Kravany nad Dunajom sa uskutoční taktiež v lete 2014. Projekt bol zahájený pred niekoľkými rokmi pod vedením obce Moča. V uplynulých rokoch sa toho veľa zmenilo, bolo potrebné prepracovať aj samotný rozpočet, zmenili niekoľko detailov a projekt bol po niekoľkých márnych pokusoch nakoniec úspešný. V apríli 2014 bola zmluva podpísaná. Aj v tomto prípade ide o dodatočne financovaný projekt, jeho realizácia bude z 85% financovaná z európskych zdrojov, k čomu pribudne 10%-ná štátna dotácia a 5%-ná spoluúčasť samospráv. Projekt bude financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

Na slovenskej strane sa ho zúčastňuje mesto Komárno a obce Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča a Kravany nad Dunajom. Na maďarskej strane sa do projektu zapojili obce Dunaalmás, Almásfüzitő, Neszmély a Oroszlány. Podstatná časť investície bude zabudovaná na slovenskej strane, plány hovoria o 2,2 miliónoch eur. Na maďarskej strane budú zo sumy 400 tisíc eur financovaná prípravná fáza vybudovania cyklotrás – vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie povolení.

Celkovo bude vybudovaných 28 kilometrov cyklotrasy, z toho 20 kilometrov bude úplne nová výstavba. Už existujúce trasy budú napojené v Radvani nad Dunajom, resp. medzi obcami Moča a Kravany nad Dunajom, kde je už na hrádzi asfaltová cesta. Realizátorom stavby bude spoločnosť Strabag, ktorá sa zmluvne zaviazala trasu vybudovať za 40 dní.

Zoltán Bara, konateľ EGTC Pons Danubii je rád, že sa v regióne realizujú investície takéhoto objemu a vkladá veľké nádeje aj do budúcnosti: „Naďalej sledujeme vypísanie podobných tendrov. V budúcnosti by sme chceli získať financie na úsek Komárno-Číčov. Tento úsek na brehu Dunaja totiž dosiaľ chýba. Ak sa nám to podarí, cyklisti budú môcť putovať na dvoch kolesách od Bratislavy až po Kravany nad Dunajom.“ – povedal nám konateľ. „Okrem cyklotrás považujeme za dôležité vytváranie ďalších príležitostí, ktoré môžu Komárňanskému regiónu ponúknuť okrem rozvoja cestovného ruchu aj značné ekonomické prednosti a pracovné príležitosti.“ – uvádza Zoltán Bara.