Partneri INSiGHTS sa vzdelávajú v oblasti manažmentu destiná

Partneri INSiGHTS sa vzdelávajú v oblasti manažmentu destinácií a v tvorbe turistických produktov

​​

Tematické stretnutie a nadnárodný walkshop v župe Harghita v Rumunsku

Vo východnej časti Sedmohradska leží Východnými Karpatmi obklopená Harghitská župa. Harghita je príťažlivá najmä vďaka svojej geografickej polohe, vyníma sa rozmanitosťou reliéfu, prírodnými krásami a vďaka tomu sa javí ako skvelá možnosť pre turistov vyhľadávajúcich zdravé a zelené destinácie. Nachádza sa tu aj Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely, mesto v regióne Odorheiu bohaté na kopce s listnatou vegetáciou a teplejšou klímou, ktoré bolo v dňoch 18.-21. júna 2018 dejiskom stretnutia partnerov projektu INSiGHTS v župe Harghita. Stretnutie bolo zamerané na nadnárodné vzdelávanie a výmenu skúseností v oblasti zeleného a zdravého cestovného ruchu, manažmentu destinácií a tvorbe turistických produktov. Partneri boli informovaní o najlepších postupoch osvedčených v Harghitskej župe, spoznali tak prírodnú rezerváciu taiga, dom motýľov a soľnú baňu, Legendáriá, sikulské brány a domácu výrobu syrov.

Partneri sa v pondelok popoludní zišli v 4-hviezdičkovom hoteli Septimia Resort v Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely. Účastníkov walkshopu privítal podpredseda župy Harghita Botond Barna Bíró a riaditeľ hotela Septimia Resort-Hotel Lóránt Verzár. Uvítaciu reč predniesol aj Dr. Zoltán István Miklós, riaditeľ Múzea Haáz Rezső v Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely, ktorý predniesol aj krátku prezentáciu Harghitskej župy. Nasledovala prednáška Michaela Meyera z CEEwebu, ktorej témou bol Manažment turistických destinácií a tvorba produktov v cestovnom ruchu. Súčasťou vzdelávacieho kurzu boli aj ďalšie tri profesionálne prezentácie. Prvá bola o výrobe sikulských produktov, predniesol ju István Márton zo Združenia pre rozvoj vidieka krajskej rady v Harghite, ďalšia o pútnickej ceste Via Mariae, ktorú prezentoval Károly Szabó zo Združenia pre rozvoj komunít Harghita a posledná o horskom turizme, ktorú prezentoval Örs Fekete z Horskej záchrannej služby krajskej rady v Harghite.

V utorok ráno začalo stretnutie správnej rady a tematický míting v hoteli Septimia Resort. Na stretnutí boli nastolené otázky súvisiace s komunikačnými aktivitami a projektovým manažmentom, popri tom bola prediskutovaná aj metodológia hodnotenia národnej politiky cestovného ruchu.

Po doobedňajších stretnutiach nasledoval tradičný sikulský obed v reštaurácii Gizi, ktorej priestory boli príjemné a veľmi útulné najmä vďaka tradičným ručne vyrobeným výrobkom zdobiacim celý jej interiér. Po obede sa účastníci premiestnili do Fântâna Brazilor / Fenyőkút, kde si v rámci prechádzky na náučnom chodníku taiga prehliadli rašeliniská. Partneri tak mali možnosť spoznať skutočne unikátny biotop, jeho špecifické fenomény a vzácne reliktné druhy. Ďalšou zastávkou študijného pobytu bol Praid / Parajd, kde účastníci navštívili dom motýľov, ktorý je vzrušujúcim zážitkom tak pre deti ako aj pre dospelých. Je to prvý dom motýľov v Rumunsku, ktorý funguje ako výstava so stálou expozíciou. Bol postavený práve na tento účel, otvorený bol v roku 2012 a nachádza sa tu až 9 rôznych druhov a niekoľko sto exemplárov motýľov. Vzhľadom na to, že životnosť motýľa je len niekoľko týždňov, druhy sa stále menia, a tým ponúkajú návštevníkom príležitosť zažiť niečo skutočne jedinečné. Študijná návšteva bola ukončená návštevou soľnej bane v Praid / Parajd, ktorá je najväčšou zásobárňou soli v Rumunsku s odhadovanou zásobou až 50 miliárd ton NaCl. Podzemné návštevné priestory sa nachádzajú 120 metrov pod zemským povrchom a ponúkajú návštevníkom čerstvý soľný vzduch prospešný pre dýchací systém. Svojimi športovými zariadeniami, detským ihriskom a kaplnkou ponúka soľná baňa možnosti pre rôznorodé aktivity a pohodlie pre turistov.

V stredu účastníci navštívili Legendárium v centre mesta Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely, kde prostredníctvom animovaných filmov spoznali tajomné transylvánske legendy. Partneri boli oboznámení s procesom vzniku animácií a pozreli si aj jeden z filmov. Nasledovala návšteva Băile Szejke / Szejkefürdő, kde sa buduje obrovský park venovaný sikulskému folklóru. Prechádzka viedla pozdĺž stálej expozície tradičných sikulských brán až k pamätníku Orbána Balázsa. Potom partneri odcestovali do obce Mereşti / Homoródalmás, kde sa oboznámili s domácou výrobou syrov v rodinnej manufaktúre, ktorá sa zaoberá prípravou syrov už v rámci tretej generácie. Výroba sa uskutočňuje v tradičnej stodole, ktorú majitelia prispôsobili tak, aby mohli na prízemí vyrábať syr a bývať na poschodí. Po prezentácii výroby nasledovala aj ochutnávka syra.

Po obede sa partneri znovu zišli, aby v rámci besedy diskutovali o integrovaných metódach manažmentu. Vo večerných hodinách sa partneri zišli naposledy na večeru, aby oficiálne uzavreli stretnutie.

Ďalšie multilaterálne stretnutie sa uskutoční v novembri 2018 v Komárne.