Banícky klub

V Baníckom klube pôsobí v súčasnosti Banícka kapla, Klub večne mladých dôchodcov, Klub intelektuálov, skupina brušného tanca Aisha, umelecký súbor Kostým, Klub cestovateľov, Klub optimistov a Klub telesne postihnutých.

Oroszlány
Ďalej
 
Cyklotrasa Komárno-Kolárovo
Cyklotrasa Komárno-Kolárovo
„Cyklotrasa Komárom- Komárno - Kolárovo a jej napojenie na...
Régió
&nbap;
 
 

Deň maďarskej piesne v TateNapriek obmedzeným finančným možnostiam aj v tomto roku v Maďarsku zorganizujú Deň maďarskej piesne – jednou zo zastávok šnúry koncertov bude aj Tata.