Partneri projektu INSiGHTS skúmajú IT riešenia vhodné pre ro

Partneri projektu INSiGHTS skúmajú IT riešenia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu

​​​

Tematické stretnutie a nadnárodný workshop v Lenti, Maďarsko

Na stretnutí organizovanom Krajským zastupiteľstvom župy Zala zastupovali EZÚS Pons Danubii traja členovia partnerskej organizácie projektu INSIGHTS. Stretnutie sa uskutočnilo 6 - 9. marca 2018 v Lenti, ktoré má z hľadiska pomalého, zeleného a zdravého cestovného ruchu naozaj priaznivé danosti. Vzhľadom na svoju blízkosť k štátnej hranici bola táto oblasť po skončení druhej svetovej vojny celkom uzavretá až izolovaná, takže spriemyselňovanie tu nezanechalo svoj nepriaznivý vplyv, a tak tu žijúci ľudia boli schopní zachovať svoje tradície a gastronómiu. Cieľom návštevy bola výmena poznatkov a skúseností v oblasti IT riešení súvisiacich so zeleným a zdravým cestovným ruchom a manažmentom destinácií. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s v praxi osvedčenými postupmi v Zalianskej župe, ako sú napríklad turistická železnica, turistický chodník bunkrov a traktorov, tiež vyskúšať si prácu na tradičnom hrnčiarskom kruhu a navštíviť aj Vine House Village v Patoóhegyi.

Program podujatia sa začal v utorok popoludní v Thermal Balance Hoteli Lenti, kde účastníkov privítal poslanec parlamentu a štátny tajomník László Vigh. Potom predstaviteľka krajského zastupiteľstva Zalianskej župy Tünde Molnárné Gazdag  uskutočnila krátku prezentáciu o kraji a následne prof. Ulrike Pröbstl-Haider, profesorka Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied (BOKU) vo Viedni predniesla prednášku o možnostiach zapojenia zainteresovaných strán do cestovného ruchu a vývoja produktov. Spomedzi ďalších odborných prezentácií treba spomenúť ako prvého Jánosa Sikalu (INFOtec Kft.), ktorý hovoril o vývoji aplikácií založených na otvorenej databáze cestovného ruchu, po ňom nasledoval Semsei Sándor (CHROME-SOFT Kft.), ktorý predstavil koncepciu "Smart Destination".

V stredu mal účastníci možnosť pozrieť výstavu s názvom "Lesy a stromy – poklad regiónu Göcsej", po ktorej nasledovala jazda malým vlakom do Csömödéru, kde predstaviteľ spoločnosti Zalaerdő Zrt. Informoval účastníkov o turistickom rozvoji a plánoch ďalšieho rozvoja cestovného ruchu, pričom účastníci boli oboznámení aj spoločnosťou vypracovaným programom a činnosťou Školy v prírode s názvom Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola. V Csömödéri si účastníci prehliadli aj špeciálny náučný vozeň určený na tento účel, vybavený všetkými potrebnými tradičnými a digitálnymi nástrojmi, ktoré umožňujú študentom počas jazdy lesom študovať flóru a faunu lesov, lúk a vôd.

Program dňa pokračoval náučnou prehliadkou bunkra v Lovászi, ktorý tu ostal ako memento studenej vojny päťdesiatych rokov. V súčasnosti je pre návštevníkov prístupný aj náučný turistický chodník, na ktorom majú účastníci možnosť oboznámiť sa s ešte zachovanými prvkami bývalej, 630 km dlhej obrannej línie južnej štátnej hranice, tzv. Magyar Maginot-vonal. Prechádzka je skutočne dobrým príkladom využitia historických pamiatok na turistické účely.

Po prechádzke náučným chodníkom nasledovalo tematické stretnutie a zasadnutie riadiaceho výboru v hoteli Gosztola Gyöngye Wellness, na ktorom sa k účastníkom pridal aj Gusztáv Csomor, spolupracovník  Sekretariátu Transnacionálneho programu Duna, s cieľom zhodnotiť prvý rok realizácie projektu INSIGHTS. Boli prediskutované jednotlivé skupiny pracovných úloh, odzneli aj prednášky týkajúce sa projekt-manažmentu a komunikačných aktivít v súlade s metodikou "Integrovaného modelu rozvoja pomalého, zeleného a zdravého cestovného ruchu".

Vo štvrtok partneri odcestovali do Mártoka (Márokföld), kde sa v rámci výletu traktormi oboznámili s históriou a tradíciami regiónu. Záujemcovia sa mohli vyskúšať aj v práci v tradičnej hrnčiarskej dielni  Rezső Csótára v obci Szentgyörgyvölgy, kde mali možnosť pripraviť aj vlastné keramické nádoby na klasickom hrnčiarskom kruhu.

Poslednou zastávkou cesty bola Winery Village v Patóhegyi, kde v rámci rodinného podnikania bolo zrekonštruovaných šesť tradičných vínnych pivníc, a takto vytvorené penzióny ponúkajú  návštevníkom relaxáciu a oddych spojený so spoznávaním tradičného vidieckeho života.

Ďalší multilaterálny študijný pobyt sa uskutoční v júni 2018 v rumunskej župe Hargita.