Práca

Práca

Aktuálne pracovné ponuky

(Pre zobrazenie pracovných ponúk kliknite na región na mape)

WORKMARKET (HUSK/1101/1.6.2)

Iniciatívy na trhu práce je názov nového projektu v Komárňanskom regióne, podporovaného Európskou úniou. Realizátorom programu, ktorý zahŕňa maďarskú i slovenskú stranu, je Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, ďalšími partnermi projektu sú Selyeho univerzita a Úrad práce v Komárne.

Projekt s názvom Cezhraničná spolupráca trhov práce – WORKMARKET (HUSK/1101/1.6.2) odštartoval v Komárňanskom regióne začiatkom roka 2014. Projekt vypracovaný EZÚS Pons Danubii vznikol už v roku 2011 a po jeho úspešnom posúdení boli zmluvy s príslušnými ministerstvami oboch štátov uzatvorené koncom roka 2013.

Projekt bol finančne podporený v rámci Programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce (2007-2013). Celkový rozpočet projektu činí 201 360 eur, z tejto sumy činí 5% spoluúčasť strán, 10 % štátny príspevok a 85 percent je vykrytých z fondov Európskej únie. Rozpočet je členený na tri časti: takmer 60 tisíc eur dostane Úrad práce v Komárne, so sumou 74 tisíc eur bude hospodáriť Univerzita Jánosa Selyeho a 67 tisíc eur sa ujde Pons Danubii na pokrytie nákladov spojených s projektom.

Rozpočet Pons Danubii

Rozpočer Univerzity Jánosa Selyeho

Rozpočet ÚPSVaR KN

Celkový rozpočet (100%): 67 360

Celkový rozpočet (100%): 74 000

Celkový rozpočet (100%): 59 700

Príspevok ERFA (85%): 57 256

Príspevok ERFA (85%): 63 155

Príspevok ERFA (85%): 50 754

Štátny príspevok (10%): 6 736

Štátny príspevok (10%): 7 430

Štátny príspevok (15%): 8 955

Spoluúčasť (5%): 3 368

Spoluúčasť (5%): 3 715

Spoluúčasť (0%): 0

Na tlačovej konferencii pri príležitosti zahájenia projektu konateľ Pons Danubii Zoltán Bara uviedol, že v Komárňanskom regióne sú výzvy v oblasti pracovného trhu jednoznačne prítomné a preto má fakt, že sa tento projekt podarí uskutočniť, veľký význam. V súvislosti s jednotlivými etapami projektu povedal, že budú vypracované prieskumy, databázy a iné štatistiky, ktoré pomôžu investorom, zamestnávateľom i samotným uchádzačom o zamestnanie orientovať sa na trhu práce. Po zmapovaní výziev a možností budú uskutočnené kurzy, ktoré budú reagovať na najaktuálnejšie nároky. Na jeseň sa uskutočnia dve burzy práce – jedna na slovenskej a jedna na maďarskej strane.

Mária Poláčková, riaditeľka miestneho úradu práce uviedla, že sa k tejto iniciatíve pripojili s radosťou, nakoľko v Komárňanskom okrese je veľký nedostatok pracovných miest. Úrad sa zúčastní aj organizovania rekvalifikačných kurzov, vďaka ktorým sa ich absolventi budú môcť uchádzať o nové pracovné miesta. V rámci projektu budú ponúkať aj všeobecné kurzy.

Univerzitu Jánosa Selyeho zastupoval Csaba Cúth, vedúci univerzitného kariérneho centra (KATA). Ako uviedol, v prvej etape bude dôraz na monitorovaní situácie. Už prebieha online prieskum, v rámci ktorého oslovia 1300 podnikateľov na slovenskej i maďarskej strane. Okrem ich nárokov budú zisťovať i nároky uchádzačov o zamestnanie, ktorým potom prispôsobia svoje kvalifikačné kurzy. V súčasnej dobe načrtli možnosť 30 kurzov, avšak zoznam sú pripravení rozšíriť podľa požiadaviek. Pre každý kurz vypracujú plán výučby naslovovzatí odborníci.


Projekt Workmarket v číslach

  • 1 dvojjazyčná webová stránka pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľo
  • 2 štúdie o situácii a možnostiach v rámci trhu práce v slovenskom i maďarskom jazyku
  • osloví 400 podnikateľov
  • informuje 250 tisíc obyvateľov
  • odborné kurzy pre 200 uchádzačov o zamestnanie
  • 2 burzy práce na maďarskej a slovenskej strane
  • zorganizujeme 10 študijných ciest

Celkový rozpočet projektu je 201 360 EUR