EGTC

EGTC


EGTC je anglická skratka pre European Grouping of TerritorialCooperation (na Slovensku: Európske zoskupenie územnej spolupráce). Tento druh organizácie je novým právnym prostriedkom pre členské štáty Európskej únie, regionálne a miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie, resp. zoskupenia týmito subjektmi tvorené, založiť cezhraničnú, transnacionálnu alebo transregionálnu spoluprácu s podobnými subjektami iných členských štátov a uskutočňovali tak spoločné ciele. Zoskupenie združuje subjekty aspoň dvoch členských štátv (miestna samosprávy, regionálne orgány alebo štát). Je samostatným právnym subjektom, disponuje plnou spôsobilosťou na právne úkony. Zoskupenie má samostatný rozpočet, zmluvnú spôsobilosť, môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a byť účastníkom súdneho konania.

 

Členovia nášho zoskupenia:
Maďarsko: Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány
Slovensko: Komárno, Kolárovo, Hurbanovo